เกี่ยวกับเรา

  B.N.C. TOOLING Co,.Ltd.
83/22 Moo2, Bangchang Khongsamva, Bangkok 10510
Tel. 02-9188020 Fax 02 -9188021 Website http://www.bnctooling.com
E-mail : bnctooling@hotmail.com / sales@bnctooling.com

 

ความเป็นมา บริษัท
บ.บี.เอ็น.ซี. ทูล ลิ่ง จำกัด ก่อตั้งปี ค.ศ. 2004 โดยใช่ชื่อ มงคลวานิชเอ็นจิเนี่ยริ่งซัพพลาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และ ซ่อมบำรุง เครื่องจักรให้กับลูกค้าประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม และ หน่วยงานราชการ ในปี ค.ศ. 2006 ได้ เปลี่ยน เป็น บริษัท บี.เอ็น.ซี.ทูลลิ่ง จำกัด
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และยังเพิ่มการ นำเข้าและจำหน่ายสินค้า เครื่องมือช่าง
และ เครื่องมือวัดและทดสอบ ในงาน อุตสหกรรมโดย มีวัตถุประสงค์หลักการจำหน่าย ผ่าน
บริการทางอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)ผ่านทาง ซึ่งจำหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร (OEM) หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ฯลฯ
ประเภทสินค้าที่จำหน่าย ได้แก่

1) ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ซ่อมบำรุงอะไหล่ เครื่องจักร
2) เครื่องมือวัด ทางอุตสหกรรมทางด้าน
อุณหภูมิ, ความชื้น,ความดัน,ด้านมิติ, ด้านเคมี และด้านมวล
3) การสอบเทียบ เครื่องมือ
ด้านมิติ, ด้านแรง, ระดับน้ำดิจิตอล digital level โดยเครื่องมือสำหรับสอบเทียบสามารถ
สอบกลับไปยังมาตราฐานสากลได้
4) เครื่องมือ ช่างและวัสดุอุปกรณ์สำหรัลงานอุตสหกรรม บริษัท ยินดีจัดหาวัสดุเครื่อง
มือช่างพื้นฐานสำหรับงานซ่อมบำรุงประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย

BAND & Product Line
Force & Torque Measurement Product.SUNDOO., BESTOOL – KANON., THONICHI. CDI
Precision Measurement.ANYI., TECLOCK.,Mitutoyo.,TESA.,KENNEDY&OXFORD,MicroPro,APOLIZ,Preisser,Asimetro
Standard Rules, Protractors,Taper Gauge.SHINWA., FUJI TOOL., MITSUWA., HUNTER., NIIGATA SEIKI.,KENNEDY&OXFORD.
CMM Styli Probes&Accessories.ItpStyli.
Lupe and Measuring Microscopes.PEAK., LINEAR TOOLS.
Fiberopitc Borescope. NONARCH
Pressure Gauge.NuqvaFima, Leone, Yamamoto.
Magnetic & Precision Tool.ECE Earth-Chain, VERTEX
Systematic Gauging and cheeking.DIATEST.
Measuring MetersMicroPro.
Torque : CDI
THREAD Gauge.KENNEDY.
Pluge & Ring Gage.ISSOKU , EISEN.
Granite & Cast Iron Product.TOTO, Vertex.
THERMOMETER GAUGE.DenKi, MicroPro.
Spirit Levels and Electronic.ANYI , RSK, Suntec, EMPIRE, SHINWA, JOHNSON,APOLIZ
WWW.BNCTOOLING.COM

E mail :bnctooling@hotmail.com
Email :sales@bnctooling.com

83/22 Moo 2 Bangchang , Samva, Bangkok(Thailand) 10510
Tel 02-918-8020,

Fax 662-918-8021